Únětické pohřebiště v Mušově
27. publikace ke stažení

Publikace předkládá výsledky záchranného výzkumu únětického pohřebiště ve štěrkovně Státního statku v Mušově.

Staré Hradisko / Staré Hradisko II / Die latènezeitlichen Siedlungen und Gräberfelder in Mähren. Katalog
24.-26. publikace ke stažení

Tři publikace věnované problematice laténského období.

Lovci na sídlišti na Festivalu vědy s JMK 2020

Jak vypadal běžný život lovce v době kamenné? Dokázal ulovit mamuta? Jaké nástroje využíval a jakým způsobem je vyráběl?

Neue Beiträge zur Erforschung
23. publikace ke stažení

Sborník představil aktuální výsledky bádání pozdní antiky a rané fáze období stěhování národů v oblasti středního Podunají.

K časně slovanskému osídlení Břeclavi-Pohanska
22. publikace ke stažení

Publikace předkládá výsledky výzkumu časně slovanské osady II v Břeclavi-Pohansku z let 1974–1978.

Rostliny z velkomoravského hradiště v Mikulčicích
21. publikace ke stažení

Studie se zabývá nálezy rostlinného původu získanými při výzkumu mikulčického hradu i předhradí v letech 1955 až 1965.

Hudební archeologie 22: HUDEBNÍCI NA CESTÁCH

Dne 5. srpna 2020 jste srdečně zváni na další program z cyklu Hudební archeologie.

Probleme der frühen Merowingerzeit im Mitteldonaugebiet
20. publikace ke stažení

Sborník věnuje pozornost různorodým tradicím v období 5. a 6. století především v oblasti středního Podunají.

Ve službách archeologie
19. publikace ke stažení

Příspěvky se dotýkají využití přírodovědných a nedestruktivních metod v různých oblastech pravěké i středověké archeologie.

Great Moravia and the Beginnings of Christianity
18. publikace ke stažení

Anglická verze publikace představuje dějiny a kulturu Velké Moravy a také detailní fotografie nejvýznamnějších nálezů z tohoto období.

Pravěká pohřebiště v Moravské Nové Vsi – Hruškách
17. publikace ke stažení

Rozsáhlá studie shrnuje výzkum pravěkých pohřebišť z lokality Hrubé díly.

Hudební archeologie 21: ORIENT-OCCIDENT | Dva břehy Moravy

Dne 30. července 2020 jste srdečně zváni na další program z cyklu Hudební archeologie.

Markomannenkriege – Ursachen und Wirkungen
16. publikace ke stažení

Sborník z mezinárodní konference zveřejňuje výsledky bádání v oblasti římsko-germánských vztahů v druhé polovině 2. století po Kr.

Věteřovské sídliště v Budkovicích
15. publikace ke stažení

Svazek přináší vyhodnocení nálezových souborů věteřovského sídliště v Budkovicích.

Cyrilometodějská misie a Evropa
14. publikace ke stažení

Výpravná kniha shrnuje současné vědomosti o náboženském, kulturním a politickém vývoji střední Evropy v raném středověku.

Výročí ARÚB – spojujeme fragmenty

Přesně před 100 lety byl Innocenc Ladislav Červinka jmenován státním konzervátorem při Státním archeologickém ústavu v Praze.