Přehled výzkumů 62/1 je v prodeji!

Nejnovější číslo Přehledu výzkumů 62/1 již naleznete v prodeji v našem e-shopu. Autorské výtisky lze vyzvednout v knihovně ARÚB.

Přehled výzkumů 62, č. 1

Archeologický ústav AV ČR v Brně
Brno 2021, 311 s.
ISSN 1211-7250 (print)
ISSN 2571-0605 (online)