O víkendu 10.–12. září se na území Pasohlávek uskutečnil již druhý ročník festivalu Germania Subacta. Je to největší historický festival v České republice, který je výhradně věnován období starověkých Římanů a Germánů. Odehrál se v prostorách Návštěvnického centra Mušov – Brána do Římské říše a především na rozsáhlé louce na návrší Římský vrch. Festival jako nekomerční vzdělávací a kulturní aktivitu organizoval Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., a nemohl by se uskutečnit bez významné finanční dotace ze strany obce Pasohlávky a Jihomoravského kraje.

Páteční program uvedla atraktivní přednáška nejvýznamnějšího současného českého numizmatika Jiřího Militkého. Zájemcům představil atraktivní zlaté, stříbrné a bronzové mince, které nechal v letech 162–180 n. l. razit císař Marcus Aurelius, jehož války právě poprvé přivedli na území dnešních Pasohlávek tisíce římských legionářů. Poté jejich dnešní následovníci v doprovodu svých germánských protivníků vytvořili svým nástupem vhodnou kulisu pro starostku obce Martinu Dominovou a hlavního organizátora Balázse Komoróczyho, kteří festival oficiálně zahájili. Zmíněna přitom byla i jedna z nejvýznamnějších kulturních hodnot Pasohlávek: nachází se zde jediná archeologická lokalita v celé střední Evropě, kde k takovým setkáním starověkých Římanů a Germánů skutečně a doložitelně docházelo. To je, samozřejmě kromě krásy dnešní krajiny a pohostinnosti jejích obyvatel, hlavním důvodem, proč se zde letos sešlo rekordní množství účinkujících z různých římských a germánských historických skupin z celé České republiky. Během celého víkendu se návštěvníkům na mušovském kopci představilo přes sto účinkujících, z nichž přibližně polovina postavila a udatně bránila římský legionářský tábor. Ostatní obývali vesnice barbarů, jak jim Římané trochu přezíravě říkali, a kromě svých bojových dovedností zájemcům předváděli i taje pravěkých řemesel a výroby potravin. Sobotní program těchto historických skupin vyvrcholil bitvou mezi Římany a Germány, která byla zcela jistě největší od dob Marca Aurelia u nás. Ve shodě s překladem názvu festivalu Germania Subacta v ní byli Germáni nakonec poraženi. V neděli byli přítomní návštěvníci svědky mimořádně atraktivního představení římských jezdeckých her, které se v České republice uskutečnily vůbec poprvé. Po celou dobu trvání festivalu byly pro nejmenší návštěvníky připraveny různé rukodělné aktivity, např. malování štítů, vystřihování a skládání římské přilby či projížďka na koni. V sobotu se mohli též zúčastnit výcviku mladých bojovníků a zapojit se do dětské bitvy. V budově Návštěvnického centra probíhaly atraktivní přednášky zaměřené jak na římské vojsko, tak i na každodenní život obyvatel starověkého Říma. Festivalu přálo typické jihomoravské, slunečné a teplé počasí. Celkově jej navzdory koronavirové nejistotě a v souběhu s mikulovským vinobraním navštívilo až 800 diváků. Přijeli nejen z okolí, ale třeba i z Čech nebo ze severu Moravy, a zcela jistě odnesli pěkné a poučné zážitky. Organizátoři věří, že v následujících letech i díky věhlasu, který festival postupně získává, bude počet návštěvníků vzrůstat a cestu na tuto unikátní lokalitu v době konání festivalu najde i stále větší počet místních obyvatel.
Balázs Komoróczy

Autor fotografií: Boris Moskovský