Dne 6. srpna Vás srdečně zveme na další koncert z cyklu Hudební archeologie!

Jste srdečně zváni na koncert a workshop. Marian Friedl vás i vaše děti naučí hrát na koncovku – bezdírkovou alikvotní flétnu. Následovat bude hudební program s názvem Suita rusticana. V první části zazní písně od neznámého autora z doby kolem roku 1700, v další části uslyšíte skladby z díla Franze Josepha Haydna.

Workshop hry na koncovku – bezdírkovou alikvotní flétnu
17.00, Archeologická základna Mikulčice-Trapíkov

Alikvotní flétna, tj. flétna bez hmatových otvorů, je hudební nástroj vyskytující se v mnoha končinách světa. Mimo jiné je také jedním z typických hudebních nástrojů Karpat, kde býval nedílnou součástí místní pastevecké kultury a výchozím nástrojem pro tvorbu dalších flétnových variant.

Na workshopu se seznámíte se základy hry na píšťalu koncovku z Moravskoslezských Beskyd, i s její výrobou. Dozvíte se o neobyčejných hudebních možnostech nástroje, nahlédnete do jeho obvyklého repertoáru a zažijete spoustu zábavy při jeho objevování v rámci společného muzicírování.

Workshop povede etnomuzikolog a držitel ceny Anděl Marian Friedl

Hudební program Suita rusticana
19.00, Archeologická základna Mikulčice-Trapíkov

Anonym (cca. 1700)  (CZ–Bm A 20.545; CZ–Bm A 27.750; CZ–Bm D 189; CZ–Nlobkowicz X Lb 207)

Aranžmá: Jan Čižmář

Skladby: Walachica, Polon[aise], Deutsche, Der Franzos, Der Wälsche, Kossack, Vacherelle, Aria Hannaco, Faber

Vystoupí:
Marian Friedl – lidové nástroje
Marta Kratochvílová – flétny
Jan Čižmář – mandora, umělecký vedoucí

Franz Joseph Haydn

Skladby: Arianna a Naxos (kantáta), Teseo mio ben dove sei? (Recitativo), Dove sei mio bel tesoro (Aria), Ma, a chi parlo? (Recitativo), Ach, che morir vorrei (Aria).

Vystoupí:
Dorota Szczepańska – soprán
{oh!} Orkiestra Historyczna
Martyna Pastuszka – housle, umělecká vedoucí

Více informací o cyklu hudební archeologie naleznete na stránkách výzkumné základny v Mikulčicích.