Slovanský kostrový mohylník ve Stěbořicích
47. publikace ke stažení

Pavel Kouřil – Markéta Tymonová: Slovanský kostrový mohylník ve Stěbořicích, Brno 2013.

Práce všestranně, s pomocí řady dalších vědních disciplín, hodnotí slovanský kostrový mohylník ve Stěbořicích nedaleko Opavy. Kostrový ritus, způsob uložení zemřelých, zřetelná ideologická sevřenost celého rituálu i výlučnost a jedinečnost materiální kultury jednoznačně hovoří v tom smyslu, že zde své zemřelé nepochovávala místní populace, nýbrž cizí element, jímž byli noví příchozí přesunující se z centrálních oblastí Velké Moravy. Počátky pohřbívaní jsou kladeny do pokročilé 3. čtvrtiny 9. století, jeho závěr pak na přelom 9. a 10. věku.