Hudební archeologie 30: NOC KOSTELŮ

Dne 10. června 2022 jste srdečně zváni na další koncert z cyklu Hudební archeologie!

Co se našlo ve spíži? Složení bioodpadu v době římské

Zveme Vás do NC Mušov – Brána do Římské říše na třetí přednášku z cyklu IN MEDIAS RES.

Cena Karla Absolona za popularizace archeologie- slavnostní vyhlášení vítězů

Srdečně Vás zveme na slavnostní vyhlášení vítězů Ceny Karla Absolona za popularizaci archeologie – Zlatý mamut!

Knižní novinka – Mikulčice 900. Atlas Velkomoravské aglomerace

Velkoformátová obrazově bohatá publikace představuje soubor map a plánů zázemí, hradiště, vybraných objektů a artefaktů.

Die frühmittelalterliche Elite bei den Völkern des östlichen Mitteleuropas
2. publikace ke stažení v roce 2022

Sborník věnovaný problematice mocenských elit, jejich vzniku, proměn a projevů v hmotné kultuře raného středověku.

Langobardi. Cesta jednoho germánského kmene napříč Evropou

Zveme Vás do NC Mušov – Brána do Římské říše na druhou přednášku z cyklu IN MEDIAS RES.

ARCHEOLOGIA TECHNICA 40

40. seminář industriální archeologie Archeologia Technica proběhne již 3. května 2022.

Spoluúčast ARÚB na projektu ERC s akronymem MAMBA

Archeologický ústav, Středisko pro paleolit a paleoantropologii se bude podílet na realizaci projektu ERC…

Uzavření knihovny

Ve středu 30. 3. 2022 bude knihovna ARÚB uzavřena.

Cyklus přednášek IN MEDIAS RES

Zveme Vás do NC Mušov – Brána do Římské říše na první přednášku z cyklu IN MEDIAS RES.

Vyjadřujeme podporu Ukrajině

Archeologický ústav AV ČR, Brno, odsuzuje agresi putinovského Ruska vůči nezávislé Ukrajině.

Přehled výzkumů 62/2 je v prodeji!

Nejnovější číslo Přehledu výzkumů již naleznete v prodeji v našem e-shopu.

Knižní novinka – Archaeological studies of the Late Iron Age in Central Europe

Sborník studií mezinárodního kolektivu autorů věnovaný problematice Keltů v prostoru střední Evropy.

Mezolit severních Čech
1. publikace ke stažení v roce 2022

Kniha shrnuje výsledky výzkumu v archeologicky dosud neprozkoumané části severních Čech.

Pozvánka na 53. mezinárodní konferenci archeologie středověku

Zveme Vás na 53. mezinárodní konferenci archeologie středověku v termínu od 19. do 23. 09. 2022. Nosné téma: „Archeologie hygieny“

Knižní novinka – Příspěvky k poznání barbarských komunit (Archeologie barbarů 2016 a 2018)

Sborník vycházející ze dvou konferencí Archeologie barbarů konaných v letech 2016 a 2018.