Knižní novinka – Marcomannic Wars and Antonine Plague

Michael Erdrich – Balázs Komoróczy – Paweł Madejski – Marek Vlach (eds.): Marcomannic Wars and Antonine Plague. Selected essays on two disasters that shook the Roman World, Brno 2021.

Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 61
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.
a Instytut Archeologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
Brno – Lublin, 2020
ISSN 1804-1345
500,- Kč

Nová publikace na téma pandemie a válek za vlády císaře Římské říše Marca Aurelia.

Doba vlády císaře Marca Aurelia (161–180 n. l.) byla naplněna mimořádnými událostmi majícími dopad na obyvatelstvo celé Římské říše, a též na mnohé kmeny, které žily za jejími hranicemi. Jedna z největších pandemických událostí v dějinách – tzv. Antoninovský mor – pravděpodobně zasáhla do života miliónů lidí na třech kontinentech a v jednotlivých regionech Římské říše se s různou intenzitou vyskytovala po několik desetiletí.

Současná celosvětová pandemie Covid-19 bohužel názorně ukazuje zranitelnost lidských společenství vůči hrozbám tohoto typu, přičemž většině veřejnosti se teprve nyní stává srozumitelným, jak moc je jejich síla závislá na faktorech, jako je např. hustota obyvatelstva, jeho mobilita a stav komunikační infrastruktury. Podobné hrozby byly v lidských dějinách často přítomny, a proto jsou oprávněně také tématem některých historických a archeologických výzkumů. Kniha shodou okolností vychází v této složité době a lze ji bezesporu vnímat jako příspěvek věd o starověku k reflexi nejen naší minulosti, ale i současných poměrů. Knihu, jejímiž autory jsou špičkoví specialisté ze sedmi evropských zemí, vydal Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno ve spolupráci s Ústavem archeologie Univerzity Marie Curie Skłodowské v Lublinu (Polsko).

Více informací zde.