Zajišťujeme a zprostředkováváme vám unikátní dokumenty a informace z oblasti archeologického kulturního dědictví

Prosíme uživatele archivu, aby svou návštěvu předem nahlásili a zaslali předběžný seznam požadované dokumentace na archiv@arub.cz.

Dále bychom také chtěli upozornit na to, že v souvislosti s externí digitalizací fondu může být omezena možnost studia archiválií. Své požadavky proto, prosím, raději vždy konzultujte předem s pracovníky archivu.

Všichni badatelé jsou povinni řídit se pravidly danými badatelským řádem archivu. Studenti mají povinnost předložit při první návštěvě archivu platné potvrzení o studiu a při opakovaných návštěvách archivu jej každoročně aktualizovat. Badatelský řád se týká také výpůjčních podmínek analogových a digitálních dokumentů, jeho plné znění naleznete zde.

Pro případné poskytnutí digitální kopie dokumentu, přístup k osobním fondům a dalším specifickým úkonům (viz badatelský řád archivu) je nutné předložit pracovníkům archivu schválenou žádost. Vyplněnou žádost zasílejte na archiv@arub.cz.

Nově lze většinu dokumentů z archivu ARÚB nalézt v Digitálním archivu AMČR.

Soubory ke stažení:

Chcete navštívit zajímavou archeologickou lokalitu?

Inspirujte se v Archeologickém atlase České republiky.