Oprávněná organizace (s působností na Moravě a ve Slezsku), která má povolení k provádění archeologických výzkumů, má povinnost (podle § 21 odst. 4 zák. č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, Povolení k provádění archeologických výzkumů MK ČR a dle Dohody s Akademií věd ČR):

  1. oznámit ARÚB zahájení archeologického výzkumu nejméně 10 dnů před jeho započetím preferenčně prostřednictvím informačního systému Archeologická mapa ČR (AMČR)
  2. po ukončení každého archeologického výzkumu, nejméně jednou za kalendářní rok, podat preferenčně prostřednictvím AMČR ARÚB zprávu o jeho výsledcích (dříve formulář ZAA)
  3. do tří let od ukončení archeologického výzkumu odevzdat preferenčně prostřednictvím AMČR nálezovou zprávu (viz Pravidla pro podání nálezové zprávy o terénním archeologickém výzkumu)

Upozornění: Je-li archeologický výzkum prováděn na území prohlášeném za kulturní památku (KP), národní kulturní památku (NKP), památkovou rezervaci (MPR, VPR) nebo památkovou zónu (PZ), musí být výše uvedené dokumenty zaslány i Národnímu památkovému ústavu, ústřednímu pracovišti v Brně. V případě zápisu výzkumu do AMČR je tato informace zasílána na NPÚ automaticky prostřednictvím systému.

Od 1. 6. 2017 převzala Archeologická mapa České republiky (AMČR) plně funkci agendového systému pro odevzdávání dokumentace z archeologických výzkumů. Všechna data a dokumenty byly převedeny z předchozí databáze DAEAV. Uživatelské účty nemusí archeologové z oprávněných archeologických organizací vytvářet znovu. Stačí pouze zažádat o obnovu hesla na úvodní straně AMČR (zapomenuté heslo).

Veškeré instrukce, návody a aktuality sledujte na stránkách AMČR.
Přehledný informační leták naleznete zde.

Soubory ke stažení: