Archeologický informační systém České republiky (AIS CR) je platformou, na níž dochází k integraci digitálních zdrojů české archeologie. Společně ho provozují Archeologické ústavy AV ČR v Brně a Praze. Jeho hlavním cílem je uplatnění informačního systému Archeologická mapa ČR (AMČR) v praxi archeologických institucí i jednotlivců na území ČR, jeho obohacení a provázání s dalšími datovými zdroji, které jsou prezentovány prostřednictvím na míru vytvořených nástrojů. Klíčovou roli v tomto procesu hraje zpracování datových bází pro oblast Moravy a Českého Slezska a jejich následná publikace společně se zdroji českými. AIS CR je zapsán do Cestovní mapy ČR velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace MŠMT. Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., se stal řešitelem stejnojmenného projektu v letech 2016–2019, od roku 2020 je projekt prodloužen.

Nástroje AIS CR

 • Archeologická mapa České republiky (AMČR)

  AMČR je softwarová aplikace, která slouží ke shromažďování dat o plánovaných terénních zásazích, rozdělování archeologických výzkumů mezi oprávněné organizace, sběru a publikaci informací o jejich výsledcích. Na území Moravy a Českého Slezska plynule navazuje na informační systém DAEAV. AMČR zahrnuje i retrospektivní databázi archeologických výzkumů, nálezů a lokalit, interaktivní mapu, digitální archiv terénní dokumentace a soubor bibliografických údajů, jež jsou průběžně doplňovány.

  Od 1. 6. 2017 převzala AMČR plně funkci agendového systému pro odevzdávání dokumentace z archeologických výzkumů. Všechna data a dokumenty byly převedeny z předchozí databáze DAEAV, dílčí informace jsou dosud optimalizovány. Uživatelské účty nemusí archeologové z oprávněných archeologických organizací vytvářet znovu. Stačí pouze zažádat o obnovu hesla na úvodní straně AMČR (zapomenuté heslo).

  Veškeré instrukce, návody a aktuality sledujte na stránkách AMČR.
  Přehledný informační leták naleznete zde.

 • Digitální archiv AMČR

  Digitální archiv je webová aplikace určená k prohlížení digitálních dokumentů uložených v AMČR. Nahrazuje předchozí aplikace digitálních archivů ARÚP a ARÚB. Rozhraní je plně provázáno s AMČR a zpřístupňuje archivované dokumenty včetně navázaných popisných a prostorových dat.

  Více informací, dokumenty a informace k archeologickým výzkumům, lokalitám, samostatným nálezům a 3D knihovnu naleznete na stránkách Digitálního archivu.

 • Archeologický atlas ČR

  Cílem portálu Archeologický atlas České republiky je představit nejzajímavější archeologické památky z území České republiky a umožnit zájemcům jejich návštěvu. Stránky vycházejí ze dvou vydaných knih a dalších zdrojů. Na stránkách lze nalézt stručný popis archeologických lokalit, jejich geografické souřadnice, galerii fotografií, mapy a plány ke stažení, kapitoly z tištěných průvodců a výběr odborných i populárních článků ve fulltextové podobě.

  Více informací naleznete na stránkách Archeologický atlas ČR.

 • Archeologie online

  Portál prezentuje digitální informační zdroje svázané s poznáváním minulosti české krajiny a českou archeologií. Cílem portálu je nabídnout uživateli rozcestník s mnohdy těžko dostupnými údaji, které mu umožní zorientovat se v existujících infrastrukturách, evidenčních systémech, nástrojích a portálech, a zároveň na jednom místě nalezne také příklady dobré praxe související s evidencí dat. Mapa přibližuje datový obsah vybraných zdrojů.

  Více informací naleznete na stránkách Archeologie online.

 • TEATER – Tezaurus archeologické terminologie

  TEATER zpřístupňuje archeologickou terminologii formou interaktivního rozhraní, se zvláštním důrazem na využití v oblasti knihovnictví. Sestává z předmětových hesel národních autorit, doplněných o další odborné termíny, vč. vysvětlení a odkazů.

  Tezaurus archeologické terminologie je určen širokému okruhu uživatelů jak z řad odborné, tak laické veřejnosti se zájmem o archeologii, od poučených laiků, přes amatérské archeology, nové studenty archeologie, knihovníky archeologických institucí a profesionální archeology. Účelem tezauru je zpřístupnit těmto skupinám uživatelů archeologickou terminologii. Tezaurus je tvořen částečně předmětovými hesly národních autorit spolu s dalšími odborně-archeologickými termíny, které se v rejstříku národních autorit nenachází. Tezaurus obsahuje také hesla z oboru klasické archeologie, antropologie, historie, historiografie, etnologie,  dějin umění, religionistiky, geografie a geologie.

  Vstoupit do tezauru.

 • AMČR-PAS

  Portál amatérských spolupracovníků a evidence samostatných nálezů je modul AMČR zaměřený na správu informací o samostatných nálezech učiněných při povrchovém či málo destruktivním průzkumu. Tvoří zázemí pro efektivní kooperaci mezi odbornou veřejností a amatérskými spolupracovníky.

  Portál amatérských spolupracovníků a evidence samostatných nálezů (AMČR-PAS) je logickým vyústěním aktivit Archeologických ústavů AV ČR v Brně a Praze na poli péče o kulturní dědictví. Jeho cílem je systematický sběr informací o nálezech pocházejících z aktivit amatérských spolupracovníků archeologických pracovišť. Jde o webový portál navázaný na systém Archeologické mapy České republiky, který vytváří prostor, kde je možné výsledky této práce centrálně evidovat a uchovávat. AMČR-PAS je nedílnou součástí Archeologického informačního systému České republiky (AIS CR).

  Více informací naleznete zde.

Více informací naleznete na stránkách AIS CR.

Chcete mít aktuální informace?
FB stránky Archeologického informačního systému ČR
Youtube AIS CR
Twitter

Aktuálně inzerované brigády a volné pracovní pozice najdete na LinkedIn.