Cesta od kartotéky k informačnímu systému

Archiv Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i. (ARÚB) funguje již od dob založení brněnské pobočky Státního archeologického ústavu v roce 1942. Jedná se o oborový archiv, který shromažďuje informace získané terénními archeologickými výzkumy z území Moravy a Českého Slezska. V současnosti obsahuje přibližně 204 500 zpracovaných archiválií.

Nejobsáhlejší část fondu tvoří archiv nálezových zpráv (hlášení, nálezové zprávy, expertní posudky a další podobné dokumenty), dále fotoarchiv (negativy, diapozitivy, fotografie) a archiv plánů a map. Specifickou část fondu představují pozůstalosti a osobní fondy amatérských i profesionálních badatelů. Archiv poskytuje badatelskou základnu vědecké obci, studentům historických věd a veřejnosti.

Fond archivu je systematicky převáděn do podoby digitálního archivu skenováním starších analogových materiálů a ukládáním nových primárně digitálních dokumentů. Z důvodu narůstání objemu digitálních dat a zvyšujících se nároků na jejich administraci a správu byl v roce 2009 vytvořen centrální informační systém nazvaný Internetová databáze terénních archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku (IDAV) a Digitální archiv a evidence terénních archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku (DAEAV).

Dne 31. 5. 2017 byl provoz systémů IDAV a DAEAV uzavřen a od 1. 6. 2017 nahrazen informačním systémem Archeologická mapa České republiky (AMČR). Od té doby je sběr, správa a prezentace dokumentů a informací, které se týkají archeologických výzkumů z území celé České republiky prováděn jednotně na celorepublikové úrovni společně oběma Archeologickými ústavy AV ČR, v Brně a Praze.

Zásadním milníkem v procesu digitalizace nejen dokumentů, ale celého systému provozování archivu a jeho dalším formování byl v roce 2016 počátek projektu Archeologický informační systém České republiky, současné založení stejnojmenné infrastruktury Archeologický informační systém České republiky a její zapsání na Cestovní mapu velkých výzkumných infrastruktur ČR. Více informací a seznam dostupných nástrojů zde.