Cesta od kartotéky k informačnímu systému

Archiv Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i. (ARÚB) funguje již od dob založení brněnské pobočky Státního archeologického ústavu v roce 1942. Jedná se o oborový archiv, který shromažďuje informace získané archeologickými výzkumy z území Moravy a Slezska. V současnosti obsahuje přibližně 170 000 zpracovaných archiválií.

Nejobsáhlejší část fondu tvoří archiv nálezových zpráv (hlášení, nálezové zprávy, expertní posudky a další podobné dokumenty), dále fotoarchiv (negativy, diapozitivy, fotografie) a archiv plánů a map. Specifickou část fondu představují pozůstalosti a osobní fondy amatérských i profesionálních badatelů. Archiv poskytuje badatelskou základnu vědecké obci a studentům historických věd.

Fond archivu je systematicky převáděn do podoby digitálního archivu skenováním starších analogových materiálů a ukládáním nových primárně digitálních dokumentů. Z důvodu narůstání objemu digitálních dat a zvyšujících se nároků na jejich administraci a správu byl v roce 2009 vytvořen centrální informační systém nazvaný Internetová databáze terénních archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku (IDAV) a Digitální archiv a evidence terénních archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku (DAEAV). DAEAV byl založen na systému klient-server jako desktop fungující v softwaru Megalit postaveném na míru. Systém umožňoval propojení veškeré dostupné dokumentace k jednomu archeologickému výzkumu, její uložení v centrálním datovém skladu, popis metadat k jednotlivým dokumentům, zpřístupnění informací on-line, kde bylo možné díky fulltextovému a multikriteriálnímu vyhledávání podle oprávnění listovat, a zaručoval bezpečné sdílení dokumentů. V prostředí webu paralelně fungovala Internetová databáze terénních archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku (IDAV). Oba systémy byly propojené.

Dne 31. 5. 2017 byl provoz systémů IDAV a DAEAV uzamčen pro zápis a změny. Dne 1. 6. 2017 byl oficiálně spuštěn provoz Archeologické mapy České republiky.