Akademie věd ČR Facebook

Mikulčice – Die Nekropole an der dreischiffigen Basilika

650 

Cena bez DPH: 591 

Dostupnost: Skladem
1

Svazek: Spisy ARÚB 58, SBM XII
Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Brno, v. v. i.
Brno 2019, 413 s.

ISBN 978-80-7524-019-4
ISSN 1804-1345

Svazek XII je pramennou publikací, jejímž cílem je shromáždit a kriticky revidovat dostupná data k pohřebišti kolem trojlodní baziliky (3. kostel) na raně středověkém hradišti Mikulčice-Valy.
Toto pohřebiště čítá 562 hrobů a je tak největším dosud odkrytým pohřebištěm na lokalitě. Jeho význam tkví především v tom, že zde byla pohřbena početná skupina příslušníků vládnoucí vrstvy velkomoravské společnosti, o čemž svědčí nákladná úprava mnoha hrobů i jejich bohatá výbava. V úvodní kapitole knihy jsou nastíněny okolnosti archeologického výzkumu kolem 3. kostela, způsob jeho dokumentace a okolnosti vzniku předkládané publikace.
Vlastní katalog obsahuje popisy a kresby hrobů i předmětů nalezených v hrobech; na závěr je připojena vybraná fotografická terénní dokumentace.