Regionální archeologické komise

Posláním Regionálních archeologických komisí je, v souladu se zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, koordinovat provádění archeologických výzkumů, ochranu, záchranu a dokumentaci archeologických památek, archeologických nalezišť a území s archeologickými nálezy.

Členy jednotlivých regionálních komisí jsou organizace oprávněné k provádění archeologických výzkumů v příslušném kraji. Oprávněné organizace jsou povinny svoji činnost koordinovat v rámci příslušné regionální archeologické komise. Tato podmínka vyplývá z příslušné dohody uzavřené mezi oprávněnou organizací a Akademií věd ČR. Na území Moravy a Slezska působí:

  • Regionální archeologická komise Kraje Vysočina 
  • Jihomoravská regionální archeologická komise 
  • Moravskoslezská regionální archeologická komise 
  • Středomoravská regionální archeologická komise 
  • Zlínská regionální archeologická komise