Akademie věd ČR Facebook

Úpravy hrobových jam a dřevěné konstrukce v hrobech na pohřebištích Velké Moravy

(sociální, duchovní a chronologický fenomén)

400 

Cena bez DPH: 400 

Dostupnost: Skladem
1

Svazek 56
Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Brno, v. v. i.
Brno 2017, 336 s.

ISBN 978-80-7524-009-5
ISSN 1804-1345

Práce zkoumá fenomén úprav hrobových jam a dřevěných konstrukcí ve velkomoravských hrobech pocházejících z pohřebišť ležících v okolí významných center jako Mikulčice a Pohansko, jakož i z pohřebišť v periferních oblastech (severní Morava). Cílem je popsat a rekonstruovat podobu dřevěných konstrukcí a předložit teoretický model sociálních a ekonomických vztahů jedinců pohřbených v jednotlivých typech hrobových konstrukcí, posoudit ekonomický či religiózní význam dřevěných konstrukcí, jakož i o výpovědní hodnotu tohoto fenoménu z hlediska chronologie. V závěru práce je prezentován narativní model vlastních konstrukcí, funkce (v socioekonomických relacích), frekvence užívání, jakož i chronologie dřevěných konstrukcí ve velkomoravských hrobech.