Akademie věd ČR Facebook

Slovanský kostrový mohylník ve Stěbořicích

550 

Cena bez DPH: 550 

Dostupnost: Skladem
1

Svazek 34
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.
Brno 2013, 276 s.

ISBN 978-80-86023-88-5

ISSN 1804-1345

Práce všestranně, s pomocí řady dalších vědních disciplín, hodnotí slovanský kostrový mohylník ve Stěbořicích nedaleko Opavy. Kostrový ritus, způsob uložení zemřelých, zřetelná ideologická sevřenost celého rituálu i výlučnost a jedinečnost materiální kultury jednoznačně hovoří v tom smyslu, že zde své zemřelé nepochovávala místní populace, nýbrž cizí element, jímž byli noví příchozí přesunující se z centrálních oblastí Velké Moravy. Počátky pohřbívaní jsou kladeny do pokročilé 3. čtvrtiny 9. století, jeho závěr pak na přelom 9. a 10. věku.