Akademie věd ČR Facebook

Moravian and Silesian strongholds of the tenth and eleventh centuries in the context of Central Europe

790 

Cena bez DPH: 790 

Dostupnost: Skladem
1

Svazek 57
The Czech Academy of Sciences, Institute of Archaeology, Brno
Brno 2018, 431 s.

ISBN 978-80-7524-010-1
ISSN 1804-1345

 

Monografie zahrnuje nejvýznamnější výsledky projektu, které nejen vystihují vývoj  opevněných center na Moravě a ve Slezsku v 1. polovině 11. století, ale přinášejí i srovnání se situací v sousedních zemích (souhrnné nebo příkladové), hlavně na Moravě a ve Slezsku, hlavně v Čechách, Slovensku, Velkopolsku a Slezsku, což doplňují práce s perspektivou z více vzdálených území (východní Německo, Anglie). Překvapivé výsledky výzkumu hradiště v Opavě-Kylešovicích přinesly zajímavé nálezy materiální kultury včetně mincí, které ukazují na kontakty směrem k severu a východu, z okolí tzv. Varjagů, jakož i kvalitní sekvenci dendrochronologických dat, která dovolila datování stavby hradu do rané fáze piastovské expanze. Jeho opevnění prozrazuj polský vliv. Monografie ukazuje rozdíly mezi Moravou a sousedními zeměmi, které spojily ranou fázi svou státnosti se sítí hradišť. Na Moravě nacházíme jen jednotlivé opory přemyslovské a polské moci. Skutečný systém administrativních hradišť vybudovali Přemyslovci krátce po dobytí Moravy ve 2. třetině 11. století.