Akademie věd ČR Facebook

Mohelnice

Neolitické sídliště s intruzemi

400 

Cena bez DPH: 400 

Dostupnost: Skladem
1

Svazek 64
Archeologický ústav AV ČR, Brno
Brno 2020, 269 s.

ISBN 978-80-7524-040-8
ISSN 1804-1345

Monografie předkládá zpracování výzkumu neolitického sídliště, který provedl v letech 1953 až 1971 pracovník Archeologického ústavu ČSAV v Brně Rudolf Tichý. Při zpracování se ukázalo, že Mohelnice patří k neolitickým sídlištím se silně promíšeným obsahem objektů. Objekty se zřejmě zvětšovaly přestavbou domů na stejných místech v různých fázích kultury s lineární keramikou. Svoje objekty měla i lengyelská kultura, mladší kultury pravěku jsou přítomny v objektech jako intruze.