Czech Academy of Sciences Facebook

Mohelnice

Neolitické sídliště s intruzemi

400 

Price without VAT: 400 

Availability: In stock
1

Volume 64
Archeologický ústav AV ČR, Brno
Brno 2020, 269 p.

ISBN 978-80-7524-040-8
ISSN 1804-1345