Akademie věd ČR Facebook

Mezolit severních Čech

Komplexní výzkum skalních převisů na Českolipsku a Děčínsku, 1978-2003

Svazek 9
Archeologický ústav AV ČR, Brno
Spoluvydavatel: Národní park České Švýcarsko; Oblastní muzeum Děčín
Brno, Krásná Lípa, Děčín 2003, 328 s.
ISBN 80-86023-52-4

Kniha shrnuje výsledky výzkumu v archeologicky dosud neprozkoumané části severních Čech, která se díky novým výzkumům stává klasickou pro poznání českého mezolitu. Zahrnuje kapitoly o historii výzkumu, geologii skalních převisů, paleobiologii, mezolitických industriích, osídlení mezolitu i postmezolitických kultur. Podstatnou část knihy tvoří katalog a dokumentace 25 zkoumaných převisů. Kniha je výstupem grantu National Geographic.

 

PDF ke stažení