Akademie věd ČR Facebook

Mezolit severních Čech

Svazek 9
Archeologický ústav AV ČR, Brno, Krásná Lípa, Děčín
Spoluvydavatel: Národní park České Švýcarsko; Oblastní muzeum Děčín
2004, 328 s.
ISBN: 80-86023-52-4

Kniha shrnuje výsledky výzkumu v archeologicky dosud neprozkoumané části severních Čech, která se díky novým výzkumům stává klasickou pro poznání českého mezolitu.
Zahrnuje kapitoly o historii výzkumu, geologii skalních převisů, paleobiologii, mezolitických industriích, osídlení mezolitu i postmezolitických kultur.
Podstatnou část knihy tvoří katalog a dokumentace 25 zkoumaných převisů. Kniha je výstupem grantu National Geographic.