Akademie věd ČR Facebook

Paleolit Moravy a Slezska

Svazek 8
2002, 303 s., [56] s.
2. aktualizované vyd., Brno
ISBN: 80-86023-40-0

Jde o rozšířenou a aktualizovanou verzi 1. (již rozebraného) vydání z roku 1994. Zahrnuje kapitoly o geografii, geologii a paleobiologii pleistocénu, kamenných surovinách a paleoantropologii.
Archeologické kapitoly jsou strukturovány podle chronologického schematu, počínaje starým a středním paleolitem, přes mladý paleolit (starší, střední a pozdní fáze) po paleolit pozdní.