Akademie věd ČR Facebook

The Upper Paleolithic of the Middle Course of the Morava River

577 

Cena bez DPH: 577 

Dostupnost: Skladem
1

Svazek 13
Academy of Science of the Czech Republic, Institute of Archeology at Brno

Brno 2005, 229 s.
ISBN 80-860236-70-2

ISSN 1801-7002

Cílem této práce je publikace mladopaleolitického materiálu z Uherskohradišťska a diskuse o aurignacké a gravettské sídelní strategii.