Akademie věd ČR Facebook

Prehistorické jeskyně

420 

Cena bez DPH: 420 

Dostupnost: Skladem
1

Svazek 7
Archeologický ústav AV ČR, Brno
Brno 2002, 407 s.

ISBN 80-86023-38-9

V sedmém svazku Dolnověstonických studií je publikován souhrn výzkumů v krasových oblastech českých zemí. Sborník obsahuje ucelený katalog moravských lokalit, nezveřejněné archivní materiály a vybrané studie z dalších regionů republiky.