Akademie věd ČR Facebook

Prehistorické jeskyně

420 

Cena bez DPH: 382 

Dostupnost: Skladem
1

Svazek 7
Archeologický ústav AV ČR, Brno
2002, 407 s.
ISBN: 80-86023-38-9

Tento svazek zahrnuje katalogy paleolitických jeskynních lokalit a pleistocenní fauny, dosud nepublikované dokumenty ze starších jeskynních výzkumů a tématické studie ze speleoarcheologie (sídelní struktury, industrie, pohřby, umění).