Akademie věd ČR Facebook

The prehistoric apprentice

Svazek 24
The Czech Academy of Sciences, Institute of Archaeology, Brno
Brno 2018, 375 s.

ISBN 978-80-7524-016-3
ISSN 1801-7002

Dospělí v prehistorických společnostech museli během svého dospívání zvládnout určitý poměr znalostí, porozumění a dovedností (technických nebo jiných). Otázka předávání know-how a učení tedy zůstává klíčovým elementem nezbytným pro pochopení minulých lidských společností.
Příspěvky shromážděné v této knize odkrývají, do jaké míry se toto téma projevuje v kontextu starého, středního a mladého paleolitu i neolitu.
Jedenáct kapitol tak postupně představuje definici, následné rozpoznání aktivit a chování provázejících učení a jejich interpretace z hlediska různých stupňů předávání know-how, které jsou patrné především při štípání kamenných artefaktů, méně pak v uměleckých projevech.