Akademie věd ČR Facebook

Mezolit severních Čech III

Vývoj pravěké krajiny Českého ráje: Vegetace, fauna, lidé

890 

Cena bez DPH: 890 

Dostupnost: Skladem
1

Svazek 25
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.
Brno 2020, 600 s.
ISBN 978-80-7524-036-1
ISSN 1801-7002

Těžiště práce je zaměřeno na lovecko-sběračské osídlení oblasti, především na jeho mezolitickou periodu. Velký důraz je kladen na kombinaci archeologických a přírodovědných metod, sledujících proměny přírodního prostředí oblasti. Díky tomuto výzkumu máme podrobnou představu o vývoji přírodního prostředí, především vegetace, která přímo ovlivňovala život člověka. Poprvé tak byl v Čechách definován pozdní mezolit, etapa soužití lovecko-sběračských společenství se zemědělskou neolitickou populací. Pozornost je věnována i vývoji osídlení
pískovcových skalních měst v období mladšího pravěku. Nově byla také prokázána dominance pastevectví uvnitř málo úrodných lesů. Podstatnou část knihy tvoří přehledný katalog jednotlivých nalezišť a jejich moderní dokumentace.