Akademie věd ČR Facebook

Pavlov I – Southeast

Svazek 14
Academy of Science of the Czech Republic, Institute of Archeology at Brno, spoluvydavatel: Institute of Systematics and Evolution of Animals PAN

Brno, Kraków 2005, 500 s.

ISBN 80-86023-67-2

ISSN 1801-7002

Tato kniha, třetí v řadě monografií o gravettské lokalitě Pavlov (25-30 tisíc let před současností), se zaměřuje na její nejhustěji osídlenou a archeologicky “nejbohatší” část, tj. Jihovýchod.
Mezinárodní kolektiv 28 specialistů zde předkládá analýzy různých aspektů této lokality a materiálu, počínaje strukturou sídliště a stratigrafií, dále horniny a artefakty z kamene, fauna a artefakty z materiálů živočišného původu (včetně ozdobných a symbolických předmětů) a konečně keramika a otisky v keramice (textil, otisky prstů).
Ve světle této komplexní analýzy interpretujeme tuto lokalitu nejen jako palimpsest vzniklý akumulací jednotlivých sídelních epizod, ale také jako místo shromažďování loveckých komunit, výměny informací, tvůrčí činnosti a společenských rituálů.