Akademie věd ČR Facebook

Moravia at the onset of the Upper Paleolithic

350 

Cena bez DPH: 350 

Dostupnost: Skladem
1

Svazek 23
Academy of Sciences of the Czech Republic, Institute of Archaeology, Brno
Brno 2017, 159 s.

ISBN 978-80-7524-011-8
ISSN 1801-7002

Publikace shrnuje poznatky o období, během kterého nově příchozí anatomicky moderní lidé převládli nad lokálními neandertálci. Tento proces je sledován v širším eurasijském kontextu se zaměřením na území Moravy s vysokou hustotou systematicky zkoumaných archeologických nalezišť z počáteční fáze mladého paleolitu. Informace shromážděné během několika posledních dekád byly dosud publikovány roztříštěně v řadě periodik a knih. Autor si proto klade za cíl souhrnně zpřístupnit čtenáři všechny jemu dostupné informace na jednom místě a v anglickém jazyce. Na závěr je předložen hypotetický kulturní evoluční model založený na aktuálních poznatcích.