Akademie věd ČR Facebook

Mezolit severních Čech II

Komplexní výzkum skalních převisů na Českolipsku a Děčínsku, 2003–2015

600 

Cena bez DPH: 600 

Dostupnost: Skladem
1

Svazek 22
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.
Brno 2017, 247 s.

ISBN 978-80-7254-005-7
ISSN 1801-7002

Detailní průzkum dvou regionů severních Čech kombinuje výsledky poznání pískovcové krajiny (vegetace, fauna) pozdního glaciálu a holocénu v kontextu mezolitického osídlení. Strategie archeologických výzkumů ve své 2. fázi (2003–2015) umožnila získat s malým rozsahem výkopů maximum informací, které neslouží pouze vědeckým účelům, ale stávají se také součástí obecného vnímání a ochrany unikátní krajiny. Publikace přispívá k diskusi týkající se mezolitu na evropské úrovni: struktury osídlení, lovecko-sběračských adaptací a specializací, vzácných antropologických nálezů a konečně i komplexní problematiky zániku a vztahu k následujícímu neolitu.