Akademie věd ČR Facebook

Mezolit severních Čech III

Vývoj pravěké krajiny Českého ráje: Vegetace, fauna, lidé

890 

Cena bez DPH: 809 

Dostupnost: Skladem
1

Svazek 25
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.
Brno 2020, 600 s.
ISBN 978-80-7524-036-1
ISSN 1801-7002

Rozsáhlá monografie, která shrnuje výsledky takřka dvaceti let výzkumů unikátní pískovcové krajiny Českého ráje.
Díky propojení rozsáhlého archeologického a přírodovědného bádání můžeme sledovat vývoj krajiny a působení člověka v ní v celé komplexnosti, která nemá doposud v našem prostředí obdoby.
Od lovců počátku poslední doby meziledové, přes jejich zlatý věk po úpadek, který pradávné obyvatele našich krajin nutil hledat nové způsoby přežití, až po proměny oblasti v nedávné minulosti, to vše nalezneme na stránkách této výpravné publikace doprovázené unikátními krajinnými fotografie vzniklými v průběhu vědeckého bádání.