Akademie věd ČR Facebook

Petřkovice

500 

Cena bez DPH: 500 

Dostupnost: Skladem
1

Svazek 15
Archeologický ústav AV ČR, Brno
2008, 252 s.
ISBN 978-80-86023-96-0
ISSN 1801-7002

Interdisciplinárně koncipovaná monografie věnovaná reprezentativní lokalitě mladého gravettienu (fáze willendorf-kostěnki) v ČR. Prvá část knihy shrnuje geografickou polohu lokality, historii výzkumu v jeho třech hlavních etapách (J. Folprecht, B. Klíma, J. Svoboda), geologickou a stratigrafickou situaci, radiokarbonové datování (21-23 tis. let BP) kladoucí osídlení těsně před maximum posledního glaciálu, rozložení sídelních struktur, ohnišť, jam a prostorové distribuce artefaktů.
Druhá část knihy je věnována kamenným surovinám, artefaktům, analýze pracovních stop na jejich povrchu, barvivům (včetně figurky Petřkovické venuše, která byla z úlomku barviva řezána), úlomkům uhlí a pálené hlíny, rostlinným a živočišným materiálům.
Třetí část knihy sleduje chronologii a rozšíření mladého gravettienu s typickými hroty s vrubem v Evropě, dále výskyt ženských zobrazení v paleolitu Eurasie a jejich recentí etnologické analogie.