Akademie věd ČR Facebook

The People of the Pavlovian

210 

Cena bez DPH: 210 

Dostupnost: Skladem
1

Svazek 5
Academy of Science of the Czech Republic, Institute of Archeology, Brno
2000, 244 s.
ISBN 80-86023-27-3 

Fosilní nálezy z Dolních Věstonic a Pavlova, tvořící jeden z největších vzorků svrchně pleistocenní lidské populace z téhož sídelního areálu, jsou předmětem dlouhodobého mezioborového a mezinárodního výzkumu.
Jako součást tohoto projektu předkládá svazek 5 Dolnověstonických studií  katalog nálezů a osteometrické údaje. Popis a rozměry jsou výsledkem práce čtyř autorů, V. Sládka (lebky včetně mandibul), S.W. Hillsona (zuby), T.W. Hollidaye (páteř) a E. Trinkause (končetiny).