Akademie věd ČR Facebook

Paleolit Moravy a Slezska

Svazek 16

Archeologický ústav AV ČR, Brno
Brno 2009, 3. vyd., 303 s., 56 tab.

ISBN 978-80-86023-90-8

ISSN 1801-7002

Publikace je rozšířenou a aktualizovanou verzí 1. vydání z roku 1994. Zahrnuje kapitoly o geografii, geologii a paleobiologii pleistocénu, kamenných surovinách a paleoantropologii. Archeologické kapitoly jsou strukturovány podle chronologického schématu, počínaje starým a středním paleolitem, přes mladý paleolit (starší, střední a pozdní fáze) po paleolit pozdní.