Akademie věd ČR Facebook

Pavlov I – Northwest

Svazek 4
Archeologický ústav AV ČR, Brno
1997, 472 s.
ISBN: 80-86023-04-4
ISSN: 1801-7002

Pavlov I je mezi grawettskými sídlišti Moravy jedinečný velikostí jednorázově prozkoumané plochy, jednotnou strategií výzkumu i komlexností nálezových situací (obydlí, umění, hrob). V pořadí druhá monografie, zaměřená tentokrát do severozápadní části tohoto sídliště, je výsledkem mezinárodního týmu specialistů.
Mezi klíčovými tématy je např. hrob muže (E. Vlček, E. Trinkaus), umění (B. Klíma), keramika (O. Soffer, P. Vandiver) a zejména nový objev otisků tkanin a šňůr (J. Adovasio a kol.).