Akademie věd ČR Facebook

Solving Stone Age puzzles: From artefacts and sites towards archaeological interpretations

850 

Cena bez DPH: 850 

Dostupnost: Skladem
1

svazek 26

Czech Academy of Sciences, Institute of Archaeology, Brno

Brno 2024, 372 s.  

ISBN 978-80-7524-080-4; 978-80-7524-081-1 (pdf)

DOI 10.47382/dvs_26  

Kolektivní monografie přináší osmnáct příspěvků z pera předních středoevropských specialistů na paleolitickou archeologii, kvartérní geologii, antropologii, paleoekologii a další příbuzné obory studující pleistocén a holocén. Jednotlivé kapitoly, prezentující informace z nových výzkumů, výsledky analýz, nebo nově publikované studie, pokrývají různé oblasti a témata související s interdisciplinárním výzkumem doby kamenné ve střední Evropě (zdroje kamenných surovin, technologie výroby artefaktů, sídelní a subsistenční strategie, chronologické vztahy, paleoekologické rekonstrukce). I když autoři využívají různé přístupy a metody, spojujícím prvkem této pestré mozaiky je snaha ukázat, jak lze různými způsoby interpretovat a vykládat široké spektrum archeologických pramenů a jak je využít pro další bádání. V tomto smyslu představují archeologické výklady a interpretace fascinující a nikdy nekončící cestu za poznáním naší minulosti.