Akademie věd ČR Facebook

Paleolit Moravy a Slezska: rejstřík lokalit

Svazek 1
Archeologický ústav AV ČR,  Brno
1994, 209 s.;   56 s.
ISBN: 80-901679-1-8
ISSN: 1801-7002

Kniha představuje syntézu a výsledky výzkumu nejranějších loveckých komunit staré doby kamenné na území Moravy a české části Slezska.
Ukazuje význam moravského regionu jako spojovacího článku mezi západní a východní kulturní oblastí staré doby kamenné.
V souhrnné formě informuje např. také o nejnovějších základních objevech na dobře známém místě v Dolních Věstonicích.