Akademie věd ČR Facebook

Lužická kultura v českém Slezsku

500 

Cena bez DPH: 500 

Dostupnost: Skladem
1

Svazek 47
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.
Brno 2014, 341 s.

ISBN 978-80-86023-42-7
ISSN 1804-1345

Publikace se zabývá problematikou mladší a pozdní doby bronzové a starší doby železné v českém Slezsku, kdy bylo dané území obsazeno lidem kultury lužických popelnicových polí. Autor zde představuje nejen vývoj osídlení a analyzuje jeho strukturu, ale i problematiku pohřebního ritu a depotů. Rekonstruována je rovněž sociální struktura lužické kultury, a to na podkladě nálezů z celého historického Slezska a z oblastí s ním bezprostředně sousedících. Je zde představena a analyzována keramika z hrobových celků a chronologicko typologickému rozboru je podrobena i kovová, kostěná i skleněná industrie. V knize jsou prezentovány dějiny bádání lužické kultury v regionu a nastíněna kritika pramenů a literatury, která se k tématu vztahuje a nechybí ani kompletní soupis všech lokalit s nálezy lužické kultury.