Akademie věd ČR Facebook

Great Moravian Settlement in Mikulčice-Trapíkov and Economic Hinterland of the Power Centre

Rural Economy, Centres and Organisational and Functional Principles of Great Moravia

500 

Cena bez DPH: 455 

Dostupnost: Skladem
1

Svazek: Spisy ARÚB 62, SBM XIII
Czech Academy of Sciences, Institute of Archaeology, Brno
Brno 2022, 221 s.
ISBN: 978-80-7524-027-9
ISSN: 1804-1345

V okrajové zóně raně středověké centrální aglomerace Mikulčice-Valy byla na písečné duně odkryta v letech 2010–2015 část velkomoravského sídliště a pohřebiště. Publikace předkládá výsledky terénního výzkumu na poloze Trapíkov a jejich interpretaci, jež umožnila prohloubit poznání socio-ekonomických vztahů společnosti 9.–10. století. Na základě výsledků interdisciplinárního výzkumu (archeologie, archeobotaniky, archeozoologie, geoarcheologie, radiokarbonového datování, izotopových analýz a antropologie) prezentují autoři archeologický model vztahů velkomoravských center s jejich hospodářským zázemím a diskutují základní parametry rurální ekonomiky a organizační a funkční principy Velké Moravy.