Akademie věd ČR Facebook

Archaeological studies of the Late Iron Age in Central Europe

Proceedings of the 15th International Conference of the Series “The La Tène Period in Bohemia, Moravia and Slovakia” („Doba laténská v Čechách, na Moravě a na Slovensku“) in Klement-Oberleis 11–13 June 2014

600 

Cena bez DPH: 545 

Dostupnost: Skladem
1

svazek: 71
Czech Academy of Sciences, Institute of Archaeology, Brno
Brno 2021, 293 s.

ISBN 978-80-7524-045-3
ISSN 1804-1345

 

Sborník studií mezinárodního kolektivu autorů věnovaný problematice Keltů v prostoru střední Evropy. Zahrnuje 18 studií věnovaných širokému spektru témat, kterým se soudobá protohistorická archeologie laténského období věnuje, včetně zcela původních zveřejnění nových nálezů i výsledků teoretického výzkumu. Do tematických okruhů pohřebišť, sídlišť, artefaktů a regionálních případových studií členěný sborník významně obohacuje aktuální stav poznání vývoje východní sféry keltské civilizace na kontinentu.