Akademie věd ČR Facebook

Archaeological studies of the Late Iron Age in Central Europe

Proceedings of the 15th International Conference of the Series “The La Tène Period in Bohemia, Moravia and Slovakia” („Doba laténská v Čechách, na Moravě a na Slovensku“) in Klement-Oberleis 11–13 June 2014

600 

Cena bez DPH: 600 

Dostupnost: Skladem
1

Svazek 71
Czech Academy of Sciences, Institute of Archaeology, Brno
Brno 2021, 293 s.

ISBN 978-80-7524-045-3
ISSN 1804-1345

 

Sborník studií mezinárodního kolektivu autorů je věnován problematice Keltů v prostoru střední Evropy. Osmnáct publikovaných příspěvků zahrnuje široké spektrum otázek, kterými se zabývá soudobá protohistorická archeologie laténského období. Publikace členěná do tematických okruhů pohřebišť, sídlišť, artefaktů a regionálních případových studií významně obohacuje aktuální stav poznání vývoje východní sféry keltské civilizace na kontinentu. Studie představují zcela původní zveřejnění nových nálezů i výsledků teoretického výzkumu.