Prehistorické jeskyně: katalogy, dokumenty, studie
8. publikace ke stažení

Sborník obsahuje ucelený katalog moravských lokalit, nezveřejněné archivní materiály a vybrané studie z dalších regionů republiky.

Výročí ARÚB – jdeme pod povrch

Ukázka z připravované knihy Jdeme pod povrch. Příběhy Archeologického ústavu AV ČR v Brně. 1920 – 1970 – 2020.

Terénní výzkum v Mikulčicích (MP-1)
7. publikace ke stažení

První svazek řady průvodců po výzkumu slovanského hradiště v Mikulčicích.

Zpráva o chystaném přírůstku k mikulčickým průvodcům (MP-5)

Knižní novinka ze série mikulčických průvodců Zázemí hradiště Mikulčice-Valy v 9. století je právě v tisku.

Mikulčice pohřebiště u 6. a 12. kostela
6. publikace ke stažení

Publikace předkládá souhrnnou analýzu nálezové situace a vyhodnocení dvou pohřebišť v severovýchodní části hradiště Mikulčice.

Hudební archeologie 20: NOC KOSTELŮ

Dne 12. června 2020 jste srdečně zváni na další program z cyklu Hudební archeologie.

Mezi raným a vrcholným středověkem
5. publikace ke stažení

Sborník je věnován třem zásadním tématům dějin středověké střední Evropy.

Hlinsko: výšinná osada lidu badenské kultury
4. publikace ke stažení

Sborník příspěvků představuje první ucelenou práci týkající se výšinné osady badenské kultury v Hlinsku u Lipníka.

Paleolit Moravy a Slezska
3. publikace ke stažení

Publikace zahrnuje mimo archeologii také kapitoly o geografii, geologii a paleobiologii pleistocénu, kamenných surovinách a paleoantropologii.

Oblast vodního díla Nové Mlýny od pravěku do středověku
2. publikace ke stažení

Publikace přináší výsledky záchranných archeologických výzkumů prováděných v oblasti vodního díla Nové Mlýny v letech 1996–1998.

Anketa k výročí 50 let a Hrady českého Slezska
1. publikace ke stažení

Slavíme 50 let samostatné existence- vyberte si knížky, které byste chtěli od nás v digitální podobě!

Virtuální knižní stánek ARÚB

Všechny naše publikace nakoupíte od 14. do 17. května s „veletržní“ slevou 30 %!

Velkomoravské nálezy zblízka. Katalog Velká Morava a počátky křesťanství ke stažení v PDF

Nabízíme publikaci Velká Morava a počátky křesťanství zdarma ke stažení.

Zveme Vás na virtuální výstavy!

Podíleli jsme se na tvorbě nástroje INDIHU EXHIBITION, díky kterému si nyní můžete prohlédnout zajímavé výstavy online!

Hudební archeologie 19: MISTERIOS DEL AMOR

Dne 6. března 2020 jste srdečně zváni na další program z cyklu Hudební archeologie.

Pour féliciter 2020!