Akademie věd ČR Facebook

Zázemí hradiště Mikulčice-Valy v 9. století

150 

Cena bez DPH: 136 

Dostupnost: Skladem
1

Svazek: V

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.

Brno 2020, 110 s.

ISBN 978-80-7524-033-0

Pátý svazek z řady mikulčických průvodců přináší stručný přehled nejvýznamnějších archeologických lokalit 9. století v nejbližším okolí slovanského hradiště v Mikulčicích – předního mocenského centra Velké Moravy. Vedle shrnutí poznatků o nejlépe prozkoumaných velkomoravských sídlištích a pohřebištích popisují autoři vazby mezi tehdejšími centry a jejich hospodářským zázemím. Nechybějí informace o historické krajině i vývoji bádání.