Akademie věd ČR Facebook

Rostliny a výživa velkomoravských Mikulčic

200 

Cena bez DPH: 200 

Dostupnost: Skladem
1

Svazek IV
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.
Brno 2019, 131 s.

ISBN 978-80-7524-022-4

Čtvrtý svazek mikulčických průvodců předkládá nejnovější výsledky archeobotanického výzkumu hradiště Mikulčice-Valy v podobě atlasu druhů rostlin doložených na hradišti v období Velké Moravy. Pozornost je věnována jak tradičním kulturním plodinám zajišťujícím základní obživu, tak i luxusním druhům ovoce a zeleniny. Dále nechybí ani pojednání o zemědělských strategiích a charakteru hospodářství zkoumané lokality. Kniha zaujme mezioborovým propojením zájemce o archeologii i botaniku. Tento interdisciplinární přístup přispívá k lepšímu
poznání mikulčického hradiště v kontextu okolního přírodního prostředí a jeho hospodářského potenciálu.