Czech Academy of Sciences Facebook

Rostliny a výživa velkomoravských Mikulčic

200 

Price without VAT: 182 

Availability: In stock
1

Svazek: IV
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.
Brno 2019, 131 s.

ISBN 978-80-7524-022-4

Publikace předkládá nejnovější výsledky archeobotanického výzkumu hradiště Mikulčice-Valy široké veřejnosti. V pořadí již čtvrtý svazek řady „Mikulčice-průvodce“ zaujme nejen svým textem, ale také ilustracemi. Základem celého díla je atlas druhů rostlin doložených na hradišti v období Velké Moravy. Pozornost je věnována jak tradičním kulturním plodinám zajišťující základní obživu, tak i luxusním druhům ovoce a zeleniny.
Dále nechybí ani pojednání o zemědělských strategiích a charakteru hospodářství zkoumané lokality. Kniha má sloužit zájemcům o archeologii a botaniku, zde se prolínají oba tyto vědní obory. Jejich propojení přispívá k lepšímu poznání mikulčického hradiště v kontextu okolního přírodního prostředí a jeho hospodářského potenciálu.