Akademie věd ČR Facebook

Zázemí hradiště Mikulčice-Valy v 9. století

150 

Cena bez DPH: 150 

Dostupnost: Skladem
1

Svazek V

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.

Brno 2020, 110 s.

ISBN 978-80-7524-033-0

Pátý svazek z řady mikulčických průvodců přináší stručný přehled nejvýznamnějších archeologických lokalit 9. století v nejbližším okolí slovanského hradiště v Mikulčicích – předního mocenského centra Velké Moravy. Vedle shrnutí poznatků o nejlépe prozkoumaných velkomoravských sídlištích a pohřebištích popisují autoři vztahy mezi tehdejším centrem a jeho hospodářským zázemím, přičemž poukazují na velké množství témat dotýkajících se různých aspektů života dané společnosti. Nechybějí ani informace čerpající z moderních
metod krajinné a prostorové archeologie, stejně jako přehled vývoje bádání v této oblasti.