Akademie věd ČR Facebook

Die Ausgrabungen in Mikulčice

80 

Cena bez DPH: 80 

Dostupnost: Skladem
1

Svazek 1
Archäologisches Institut der Akademie der Wissenschaften Brno, Forschungsbasis Mikulčice, Brno
2008, 44 s.
ISBN 978-80-86023-80-9

První svazek řady průvodců po výzkumu slovanského hradiště v Mikulčicích přináší přehled nejvýznamnějších objevů učiněných v době mezi zahájením výzkumu v roce 1954 a sezónou 2005. V první části publikace jsou formou deseti zastavení na okružní trase hradištěm představeny archeologické objekty, doplněné výběrem charakteristických nálezů. Druhá část publikace přibližuje hlavní skupiny archeologických památek v Mikulčicích, jako jsou doklady osídlení, fortifikace, kostely, pohřebiště apod. Závěr publikace je věnován souhrnu terénního výzkumu v Mikulčicích – jeho postupu, metodice a osobnostem. Vsunutá střední plnobarevná část průvodce představuje novější výzkumy (po roce 1999) v prostoru podhradí a nejbližšího zázemí centra na dnešní české i slovenské straně řeky Moravy.