Akademie věd ČR Facebook

Hradiště Mikulčice-Valy a Velká Morava

180 

Cena bez DPH: 180 

Dostupnost: Skladem
1

Svazek II
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.
Brno 2016, 151 s.

ISBN 978-80-7524-006-4

Publikace je věnována evropsky proslulé archeologické lokalitě raného středověku, hradišti Valy u Mikulčic. Pro zájemce z řad široké veřejnosti nabízí obsahově i vizuálně atraktivního průvodce po hradišti, jeho terénním výzkumu i nálezovém fondu. Shrnuje výsledky šedesátiletého archeologického zkoumání tohoto významného centrálního místa a uvádí je do souvislosti s historickým bádáním o Velké Moravě. Z hlediska historického významu místa, stavu dochování a poznání archeologické lokality, ale i malebného krajinného prostředí je hradiště Mikulčice-Valy výjimečnou lokalitou jak v kontextu domácího, tak evropského archeologického kulturního dědictví.