Akademie věd ČR Facebook

Ve službách archeologie

Sborník k 60. narozeninám RNDr. Vladimíra Haška, DrSc. Příspěvky z konference Přírodovědecké metody v archeologii, Kravsko, 5.-6. března 1998

svazek: 10
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.
Brno 1998, 327s.

ISBN 80-86023-13-3
ISSN 1804-1345

Sborník z konference Přírodovědecké metody v archeologii konané v roce 1998. Jednotlivé příspěvky se dotýkají využití přírodovědných a nedestruktivních metod v různých oblastech pravěké i středověké archeologie, např. kombinace letecké prospekce a geofyzikálního měření při lokalizaci pravěkých kruhových příkopů, použití geologických disciplín, antropologie a dalších metod a jejich celkový přínos pro komplexní řešení různých archeologických úloh.