Akademie věd ČR Facebook

Questionnement sur la diversité du Pavlovien par ľétude technologique des gisements moraves

1 000 

Cena bez DPH: 1 000 

Dostupnost: Skladem
1

Svazek 66
Czech Academy of Sciences, Institute of Archaeology
Brno 2020, 446 s.

ISBN 978-80-7524-041-5
ISSN 1804-1345

Jedna z nejvyspělejších paleolitických kultur – Pavlovien, byla dosud definována souborem kritérií hmotné kultury a symbolických projevů. Technologická analýza kamenných nástrojů z území dnešní Moravy však nabídla nový pohled na tuto kulturu starší doby kamenné. Umožnila tak rozpoznat tři nezávislé skupiny, každou se svými techno-ekonomickými a typologickými specifickými vlastnostmi. Ve světle těchto výsledků je možné rozdělit pavloviensku entitu na skupinu s mikropilkami a skupinu s geometrickými mikrolity. Skupina s milovickými hroty je v aktuálním stavu bádání méně charakterizovaná, je však pravděpodobně chronologicky a stratigraficky mladší. Cílem této práce je první představení těchto jednotlivých pavlovienských skupin s jejich zvláštnostmi i stabilními prvky.