Akademie věd ČR Facebook

Questionnement sur la diversité du Pavlovien par ľétude technologique des gisements moraves

1 000 

Cena bez DPH: 909 

Dostupnost: Skladem
1

svazek: 66
Czech Academy of Sciences, Institute of Archaeology
Brno 2020, 446 s.

ISBN 978-80-7524-041-5
ISSN 1804-1345

Pavlovien je jednou z kultur doby kamenné, jejíž definice dosud spočívala na souboru kritérií jeho hmotné kultury a symbolických projevů. Kamenné nástroje na území dnešní Moravy však nabízejí nový pohled na tuto jednu z nejvyspělejších paleolitických kultur. Technologická analýza sbírek datovaných od 28 000 do 25 500 BP nekal. (32 000 – 29 000 BP kal.) umožnila rozpoznat tři nezávislé skupiny, každou se svými techno-ekonomickými a typologickým specifickými vlastnostmi. V světle těchto výsledků je možné rozdělit pavloviensku entitu na skupinu s mikropilkamiskupinu s geometrickými mikrolity. Skupina s milovickými hroty je v aktuálním stavu bádání méně charakterizovaná, je však pravděpodobně chronologicky a stratigraficky recentnější. Cílem této práce je prvé odhalení „pavlovienskych norem“ se svými zvláštnostmi i stabilními prvky.