Akademie věd ČR Facebook

Probleme der frühen Merowingerzeit im Mitteldonauraum

Materialien des XI. Internationalen Symposiums „Grundprobleme der frühgeschichtlichen Entwicklung im nördlichen Mitteldonaugebiet“ Kravsko vom 16.-19. November 1998

368 

Cena bez DPH: 368 

Dostupnost: Skladem
1

Svazek 19
Archäologisches Institut der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik, Brno
Brno 2002, 361 s.

ISBN 80-86023-15-X
ISSN 1804-1345

Sborník příspěvků z 11. mezinárodní konference stejného názvu. Autoři studií věnují pozornost různorodým tradicím v rozličných částech Evropy, především v oblasti středního Podunají, v období 5. a 6. století, které bylo rozhodující při formování evropských národů a jejich kultur.