Akademie věd ČR Facebook

Němčice

Ein Macht-, Industrie- und Handelszentrum der Latènezeit in Mähren und Siedlungen am ihren Rande. Kommentierter Fundkatalog Münzen

svazek: 43
Archäologisches Institut der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik, Brno, v. v. i.
Brno 2012, 194 s.

ISBN 978-80-86023-32-8
ISSN 1804-1345

Publikace je komentovaným katalogem mincí pocházejících z nálezů na významné moravské lokalitě Němčice nad Hanou. V katalogu jsou zdokumentovány nejen keltské, ale i ostatní mince z antického světa. Katalog eviduje také fragmenty mincí a polotovary, resp. zlomky z drahých kovů, které se na laténském sídlišti našli v hojném množství a jsou svědectvím výrobního charakteru tohoto centra. V závěrečné části publikace jsou zmapované i nálezy mincí pocházející z okolních laténských lokalit. Vzhledem k množství zdokumentovaného materiálu je možné tuto práci považovat za význačnou pramennou základnu, důležitou při objasňování počátků keltského mincovnictví v celé střední Evropě.