Akademie věd ČR Facebook

Hlinsko

Výšinná osada lidu badenské kultury

450 

Cena bez DPH: 450 

Dostupnost: Skladem
1

Svazek 32
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.
Brno 2007, 498 s.

ISBN 80-86023-79-6
ISSN 1804-1345

Sborník příspěvků, na němž se podílel široký tým autorů, představuje první ucelenou práci týkající se výšinné osady badenské kultury v Hlinsku u Lipníka. Zpřístupňuje nejenom veškeré dostupné prameny získané dlouhodobým archeologickým výzkumem, ale vyčerpávajícím způsobem také vybrané druhy inventáře zpracovává. Kniha předkládá charakteristiku sídlištních horizontů hlinecké osady na základě analýzy keramiky a zároveň je zde podán přehled základních keramických typů. Práce rovněž obsahuje soupis všech sídelních a sídlištních objektů s informacemi o jejich datování a charakteru inventáře. Dále je zde vyčerpávajícím způsobem podán rozbor uhlíků a makrozbytků a na jejich základě zrekonstruován obraz původního životního prostředí. Z bohatého archeologického materiálu je zpracována kamenná štípaná industrie, kosterní pozůstatky domácích a divoce žijících zvířat a také nositelů badenské kultury žijících na osadě.