Akademie věd ČR Facebook

Great Moravian Elites From Mikulčice

1 270 

Cena bez DPH: 1 155 

Dostupnost: Skladem
1

Czech Academy of Sciences, Institute of Archaeology, Brno
Brno 2020, 465 s.

ISBN 978-80-7524-032-3

Kniha Great Moravian Elites from Mikulčice (GME) je kolektivní monografií určenou odborné i širší veřejnosti. Má čtenáři přiblížit fenomén dvorského prostředí velkomoravských Mikulčic v co nejširším interdisciplinárním kontextu na základě informací z vědních oborů historie, archeologie a antropologie. Ve čtyřech tematických blocích a čtyřiadvaceti kapitolách jsou postupně představeny hlavní oblasti poznání podoby a funkce tohoto významného raně středověkého centra a života elitní složky jeho obyvatel. První blok je historický, zaměřený na výpověď písemných pramenů, zejména na uchopení vztahu Moravanů a domácí vládnoucí dynastie Mojmírovců k Francké říši. V druhém bloku jsou představeny Mikulčice jako ostrovní hrad, proto-městská aglomerace, knížecí, církevní a ekonomické centrum, a to včetně jejich zemědělského zázemí a otázek každodenního provozu. Třetí blok se věnuje vybraným kategoriím hmotné kultury elit, především kategoriím luxusních výrobků počínaje zbraněmi a jezdeckou výstrojí přes šperk a textil až po stolní nádoby. Poslední – čtvrtý blok – je zaměřený na bioarcheologickou výpověď kosterních pozůstatků obyvatel mikulčického aglomerace, v první řadě na jejich zdravotní stav.